SİSTİT

Mesane içi bir zarla örtülüdür. Bu zar duvar vazifesi görür ve idrarın iç tabakalara yayılmasını önler . Çeşitli nedenlerle hasarlanırsa yanma ve kanama görülebilir.

Sistit idrar yollarının en sık rastlanan rahatsızlığıdır.  Birden çok bakterinin  etken olduğu bir enfeksiyon şeklidir. Mesanenin iltihabına sistit denilir.Erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da yaygındır. Kadın üretrası daha kısa olduğu nedeniyle kadınlarda daha sık görülür.

Bakteriler daha çok aşağıdan yukarıya doğru bir bulaşım meydana getirirler. İdrar kanalı (üretra) yoluyla, vajinadan, bağırsaklardan ve böbreklerden ulaşabilirler .

 

Akut Sistit

Hastalık aniden başlar. Sık sık idrara gitme, idrar yaparken yanma , idrarda gözle görülür kanama gibi şikayetlere neden olabilir.


Kronik Sistit

Akut sistit hastalarında iyi bir tedavi gerçekleşmediğinde kronik sistitten bahsedilir.Belirtiler daha hafiftir, Tanının doğru konulup etkili bir antibiotik kullanımı ile kronikleşmenin önüne geçilebilir. Antibiotik doğru seçimi çok önemlidir. İdrar kültürü yapılarak doğru antibiotik saptanmalıdır.İdrar yollarında taş, tümör, yabancı cisim, prostat büyümesi, mesanenin sinirsel çalışma bozuklukları, mesaneden böbreğe idrar kaçağı olması durumlarında da tekrarlayan idrar yolları iltihapları olur.

Dokular arasında çatlaklar , interstisyel sistit

Kronik sistit türüdür. Bu tip sistitte mesane zarı önemli ölçüde kalınlaşmakta ve mesanenin genişleme  kapasitesini sınırlamaktadır. Nedeni tam olarak bilinmemektedir.  İdrar, iç tabakalara nüfus ederek kimyasal iltihaba sebep olur.

Hastalarda genellikle uzun zaman içerisinde yavaş yavaş artarak ilerleyen sık idrara gitme, gece sık idrara kalkma, idrarını hissettiğinde göbek altında ağrı yakınmaları olur. Ağrı idrar yapınca hafifler. İdrarın uzun süre tutulması halinde idrarla birlikte gözle görülür kanamalar olabilir.

Interstisyel sistit idrar tahlili ve kültür testlerinde genellikle kendini göstermez. Antibiyotiklerden hastalar fayda görmez. Hastaların mesane kapasitesi oldukça küçülmüştür.

Kesin tanı Potasyum testi ve Sistoskopi adı verilen idrar kesesinin içerisine bir alet ile bakılması ile konur.

(İnterstisyel) Sistit Tedavisi Nasıldır?

Tedavi uzun sürelidir. Teşhis için yapılan sistoskopi esnasında mesanenin genişletilmesi işlemi yapıldığı takdirde hastaların %30-40'ının yakınmaları geçici bir süreyle azalır. Ağızdan alınacak ilaçlar, idrar kesesine belirli aralıklarla ilaç enjeksiyonu ilk uygulanan tedavi şekilleridir. İleri vakalarda ise mesanenin tamamen alınması yerine yapay mesane yapılması olabilir.

Sistit oluşumunu arttıran nedenler;

• İdrar yollarında taş. 
• İdrar yollarında tümör. 
• Mesanenin sinirsel çalışma bozuklukları 
• Mesaneden böbreğe idrar kaçaği olması 
• İdrar yapmayı zorlastıran hastalıklar; 
• Büyümüş olan bir prostat, 
• Kadınlarda mesane sarkması (sistosel) 
• İdrar yollarında darlık vb. 
• Kabızlık 
• Menopoz 
• Hormon miktarı düşük doğum kontrol hapları 
• Vajinadaki enfeksiyonlar

Tedavi

İdrar kültürü yapılmadan antibiyotik kullanma alışkanlığından vazgeçmesi gerekir. Ayrıca kişinin hijyenine dikkat etmesi varsa kabızlığın giderilmesi, işeme bozukluğu şikayeti mevcut ise tedavi edilmesi önemlidir.

Bilinçli tedavi yapılmasına rağmen enfeksiyonun tekrarlaması halinde ilk aşamada uzun süreli baskılayıcı idrar yolları antiseptikleri, gerekirse hormonal ilaç tedavisi kullanılması önerilir. Daha dirençli hastalarda ise vücut savunmasını güçlendirirecek aşı tedavisi çalışmaları devam etmektedir. Aşı tedavisinin ilk sonuçlarına göre hastalarda iltihap tekrarlama olasılığı yaklaşık %67 azaltılabilmektedir.

  • Grey Facebook Icon

© 2023 by We Smile. Proudly created with ATAMEDYA